Make your own free website on Tripod.com
Pembahagian Solat Sunat

Solat sunat terbahagi kepada dua iaitu:

1. Sunat Muthlaq
2. Sunat Muqayyad
 
 kembali ke menu     kembali ke index