Make your own free website on Tripod.com
Sembahyang Sunat Nisfu Sya'ban

Pada malam Nisfu Sya'ban iaitu malam ke-15 Sya'ban disunatkan mengerjakan dua raka'at sembahyang Nisfu Sya'ban dengan cara-cara seperti berikut:

Cara Melaksanakannya

1. Pada malam 15 Sya'ban, selepas kita mengerjakan fardhu Maghrib, dan sesudah sembahyang sunat Ba'diahnya lalu kita berdiri lagi untuk mengerjakn sembahyang sunat Nisfu Sya'ban.

2. Lafaz dan niatnya adalah seperti berikut:
 
Ushalli sunnata lailata nishfi sya'baana rak'ataini lillahi ta'ala.

Ertinya :" Sahaja aku sembahyang sunat malam Nisfu Sya'ban dua akaat kerana Allah ta'ala

3. Bacaan surah selepas Fatihah
    Raka'at yang pertama: Surah Al-Kafiruun
    Raka'at yang kedua: Surah Al-Ikhlas

Kerjakanlah dua raka'at sebagaimana sembahyang sunat biasa, sehingga sampai kepada salam.

4. Sesudah salam bacalah surah Yasin sekali dengan niat dan penharapan kepada Allah moga Allah memanjangkan umur kita dalam keadaan tetap beribadah dan taat kepada Allah.

5. Setelah selesai membaca Yasin kali yang pertama, baca lagi Yasin untuk kali kedua sehingga habis dengan niat dan penharapan moga Allah memberi kita rezeki yang halal untuk bekal beribadah kepada Allah.

6. Kemudian baca lagi Yasin untuk kali ketiga, dengan niat dan penharapan, moga Allah menetapkan iman kita.

7. Sesudah itu, maka bacalah doa yang khusus untuk malam Nisfu Sya'ban iaitu:
 

Allahumma yaa zalmanni wa laa yamunnu 'alaihi, yaa zaljalaali wal ikram, yaa zaththauli wal in'aam, laa ilaaha illaa anta zahral laajiina wa jaaral mustajiiriina wa amaanal khaaifiin. Allaahumma in kunta katabtanii 'indaka fii ummil kitaabi syaqiyan aw muqtarran 'alaiya firrizqi, famhullaahumma bifadhlika syaqaawatii wairmaanii wa thardii waqtaara rizqii wa asbitnii 'indaka fii ummil kitaabi sya'iidan marzuuqan muwaffaqan lilkahiraat, fa innakan qultu wa qaulukal haqqu fii kitaabikal munzali 'alaa lisaani nabiyikal mursal, jamhullaahu mayasyaa u wa jutsbitu wa 'indahu ummul kitaab, ilaahii bittajallil a'zhami fii lailatin nisfi min syahrin Sya'baanal mukarramil latii yufraqu fiihaa kulla amrin hakiim wayubram, ishrif 'annii minalbalaai maa a'lamu waaa laa a'lamu wa-anta 'allaamul ghuyuubibirahmatika yaa arhamarraahimiin.

Ertinya: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki alam dan selawat dan salam atas semulia-mulia Rasul junjungan kami Muhammad dan atas keluarga dan para sahabat.

Ya allah, Tuhan yang membaangkitkan akan Dia. Ya tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung dan ya Tuhan yang Maha Pemurah memberi nikmat-nikmat. Tidak ada tuhan yang lain melainkan Engkau yang menolon orang-orang yang memohon pertolongan dan melindungi orang-orang yang menamankan dari sekalian yang dikhuatirkan dan ditakuti. Ya Allah, Andainya telah ditakdirkan di sisi-Mu dan aku dalam kitab azali bahawa aku celaka atau sedikit rezeki, terusir dan diharankam akan aku, maka hapuskanlah (apa-apa) yang
 

kembali ke menu     seterusnya     kembali ke index